C/S Wallflex & Wallflex W5

C/S Wallflex & Wallflex W5SYSTEM POWŁOK ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH

*System C/S Wallflex® W5 zastępuje dotychczas stosowany system PW5.

C/S Wallflex® i C/S Wallflex® W5 to doskonałej jakości, uniwersalne powłoki higieniczne. Nowa formuła produktu sprawia, że powłoki są w 99,5% bezrozpuszczalnikowe, prawie bezzapachowe oraz niezwykle trwałe. Posiadają też wszystkie właściwości antybakteryjne charakterystyczne dla poprzedniego systemu C/S Wallflex®.

TYPOWE ZASTOSOWANIA C/S WALLFLEX®

 • Sale operacyjne
 • Sale przed- i pooperacyjne
 • „Czyste” sale/laboratoria
 • „Czyste” korytarze
 • Sale chorych
 • Pracownie rtg

Atest PZH HK/B/1416/01/2010

TYPOWE ZASTOSOWANIA C/S WALLFLEX®  W5 (przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych)

 • Kuchnie
 • Łazienki/prysznice
 • Pomieszczenia do hydroterapii i przebieralnie
 • „Czyste”/”brudne” pomieszczenia

Atest PZH HK/B/1416/02/2010

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

 • Niezmywalne komponenty bakteriostatyczne obecne w każdej warstwie systemu
 • System bezrozpuszczalnikowy poliuretanowy
 • Wysoka trwałość
 • Łatwa konserwacja

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU

Odporność na chemikalia
W wysokim stopniu odporna na oleje (zwierzęce, roślinne i mineralne), mocz, wnętrzności i krew, sól, piwo i melasę, benzynę i naftę, alkohol dwuacetonowy i izopropylowy, glikol etylowy, niskie stężenie (<10%) formaldehydu, kwas siarkowy (10%), kwas solny (10%), kwas azotowy (10%), kwas fosforowy (10%), kwas mlekowy (25%), sodę kaustyczną (10%), wodę i parę. Hamuje także rozwój kolonii bakterii, w tym gronkowca złocistego, E.coli i Salmonella typhimurium i Aspergillus Niger.

Odporność na szorowanie i abrazję
Odporność na szorowanie przetestowana w badaniu angielskim ASTM D2486 – ponad 4000 cykli.
Odporność abrazyjna (badanie ASTM D1044, D3389) – 5000 cykli.

Utrzymanie czystości
Powłoka wytrzymuje wielokrotne mycie detergentami alkalicznymi, antyseptykami i fumigantami. Tego typu odkażanie nie powoduje zniszczeń powłoki, ani nie wpływa na jej funkcje.

TYPOWA APLIKACJA SYSTEMU

Aplikacja C/S Wallflex® na tynk/płytę gipsową-kartonową w suchych pomieszczeniach Podłoże należy zagruntować jedną warstwą podkładu penetrującego C/S 101. Następnie nałożyć pędzlem lub wałkiem warstwę polimerowego podkładu C/S 151 oraz dwie warstwy powłoki wykończeniowej C/S Wallflex® 412/601.

Aplikacja C/S Wallflex®  W5 na tynk/płytę gipsową-kartonową lub inne podłoża w wilgotnych pomieszczeniach (z wyjątkiem plastiku) Podłoże należy zagruntować jedną warstwą podkładu uniwersalnego C/S Wallflex® 452/652. Następnie nałożyć pędzlem lub wałkiem dwie warstwy powłoki wykończeniowej.

Aplikacja C/S Wallflex®  na tynk/płytę gipsową-kartonową w suchych pomieszczeniach

Aplikacja C/S Wallflex® na tynk/płytę gipsową-kartonową w suchych pomieszczeniach

Aplikacja C/S Wallflex® W5 na tynk, płyty kartonowo - gipsowe lub inne podłoża w wilgotnych pomieszczeniach

Aplikacja C/S Wallflex® W5 na tynk, płyty kartonowo - gipsowe lub inne podłoża w wilgotnych pomieszczeniach

 

OPCJE DODATKOWE

Wzmocnienie tapetą z włókna szklanego
W celu uzyskania większej trwałości oraz zwiększenia odporności na ścieranie w systemie C/S Wallflex®
i C/S Wallflex® W5 stosować można dodatkowe wzmocnienie z włókna szklanego.

 

Produkt Wydajność
(m2/litr)
Czas schnięcia w godzinach*
(20°C @ 60% RH)
Wielkość pojemnika (litry) Zalecana grubość powłoki
warstwa mokra warstwa sucha
Podkład penetrujący
101
12 - 14 1 -2 5/10/15/20
(puszka)
120μ - 140μ 30μ - 40μ
Podkład uniwersalny
452/652
6 - 14 4 - 6 2,5 i 5
(dwupak)
120μ - 140μ 70μ - 80μ
Podkład polimerowy
151
9 - 11 4 - 6 5 i 15
(puszka)
140μ - 160μ 70μ - 90μ
Wykończenie Wallflex
pólmat 412/601
9 - 11 6 - 8 2,5 i 5
(dwupak)
90μ - 100μ 90μ - 100μ

*Wydajność, czas schnięcie i grubość odnoszące się do pojedynczej warstwy farby i uzależnione od chłonności podłoża
**Uzależnione od rodzaju podłoża